• Veiligheid en omgangsnormen

  Bij Rotterdam Swimming willen we op een leuke en prettige manier de beoefening van de zwemsport in de breedste zin van het woord beleven. Daarbij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan.

 • Gedragsregels voor sporters

  In het onderstaande document kun je alle informatie vinden over de gedragsregels die afgesproken zijn met alle sporters binnen Rotterdam Swimming. Dit document wordt eens per jaar doorgenomen met de zwemmers door de Programma Manager.

 • KNZB Beroepscode

  De trainers en overige leden die op enige wijze direct betrokken zijn bij de zwemmers vragen wij in dit kader het zogenaamde KNZB beroepscode te lezen en hierover te verklaren dat bij het uitoefenen van zijn of haar functie in het zwembad naar deze richtlijnen te handelen. Dit reglement heeft geen juridische status, maar geeft wel duidelijke richtlijnen hoe wij met elkaar willen functioneren binnen Rotterdam Swimming.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Rotterdam Swimming vraagt voor alle mensen langs de badrand, en de kampbegeleiders een VOG aan.

 • Vertrouwenscontactpersoon

  Om ongewenste zaken te kunnen bespreken, heeft Racing Club twee vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging. Deze vertrouwenscontactpersonen zijn mevr. Sandra Hoofs en dhr. Ruud van de Voorde. Zij zijn geheel onafhankelijk en zeer integer.

  Indien iemand ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp is, dan kan deze persoon contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.

  Dhr. Ruud van de Voorde is te bereiken via de email op:
  ruudvandevoorde@icloud.com of op tel nr: 06-23454488

  Mvr. Sandra Hoofs is te bereiken via de email op:
  s.hoofs@ziggo.nl of op tel nr: 079-3428508

  Bij Zwemmen Rotterdam-Zuid is onze vertrouwenscontactpersoon: Linda Goderie. Linda is bereikbaar via 06 425 515 92 of vertrouwenscontactpersoon@zwemmenrz.nl. Alleen de vertrouwenscontactpersoon heeft toegang tot dit e-mailadres.

  VERTROUWENSPUNT SPORT NOCNSF

  Wij kunnen ons voorstellen dat u in sommige situaties liever niet de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging benadert. U kunt dan terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van de NOCNSF. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

  Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

  Telefoon: 0900-202 55 90
  E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
  Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport.

  VERTROUWENSCONTACTPERSOON KNZB

  Een 3e mogelijkheid is de Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB, Petra van den Hoek. Zij kan ook uw eerste aanspreekpunt zijn en u begeleiden en adviseren over de te nemen stappen. Meer informatie over de VCP van de KNZB vindt u op de website: https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon.
  De VCP van de KNZB is bereikbaar via:
  Telefoon: 088 – 1348 655
  E-mail: vcp@knzb.nl