• Startgeld, boetes en afmeldingen

  Waarom moet ik startgeld betalen voor een wedstrijd?
  Dat is een reglementsregel van de KNZB. De startgelden zijn niet voor alle wedstrijden hetzelfde. Bij wedstrijden met veel zwemmers zijn de kosten per zwemmer vaak lager. Bij langere afstanden zijn de kosten vaak hoger.

   
  Depot
  Voor deelname aan zwemwedstrijden is startgeld verschuldigd, wat door de zwemmer/zwemster zelf wordt betaald. Voor Racing Club wordt dat via een depot ingevoerd. Het voordeel van een depot is dat de zwemmers geen contant geld mee hoeven te nemen naar het zwembad, alles wordt voor u via het depot geregeld. Voor de andere clubs in de startgemeenschap wordt dat bij de incasso geregeld. 
   
  Zodra je deelneemt aan wedstrijden namens Rotterdam Swimming, dien je ten minste € 50,00 te storten in je depot, op de bankrekeningnummer NL35 RABO 0151 9539 02 t.n.v. Racing Club. Per wedstrijd wordt direct het juiste startgeldbedrag afgeschreven.
   

  Wanneer het tegoed van het depot € 5,00 of minder bedraagt, dan volgt er een e-mail van de penningmeester met het verzoek het depot aan te vullen tot ten minste € 50,00. Een overzicht voor de zwemmer van de uitgaven van zijn/haar depot is te allen tijde op te vragen bij de penningmeester via de mail: penningmeester@racingclub.nl.
  Let op: Wanneer er ondanks het verzoek bij te storten, het saldo te laag blijft of € 0,00 bedraagt, dan kan het zijn dat je niet meer wordt ingeschreven voor wedstrijden.

  Het wedstrijddepot in het kort:
  U stort het benodigde bedrag in uw depot op bankrekeningnummer: NL35 RABO 0151 9539 02 t.n.v. Racing Club. Vermeld in de omschrijving duidelijk naam en groep van de zwemmer.

  Boetes zoals NG (niet gestart) of NGZA (niet gestart zonder afmelding) worden direct verrekend. Wedstrijden in de Nationale Zwemcompetitie worden niet in rekening gebracht.

  Wanneer je stopt met het deelnemen aan wedstrijden zal het resterende bedrag op verzoek teruggestort worden. Bij opzegging van het lidmaatschap zal het resterende bedrag na afloop van het lidmaatschap teruggestort worden.

  Contributie
  Voor leden van ZRZ en Z&PC wordt dit verhaald via de verenigingen (contributie).

  Wanneer krijg ik een boete?
  Boetes worden door de KNZB en/of de Regio West opgelegd en geïnd. Deze worden ook via het wedstrijddepot met de zwemmer verrekend. Als er een boete wordt opgelegd is dat bovenop het startgeld.

  Onderstaande boetebedragen gelden in het jaar 2019 (bron: KNZB-tarievenlijst 2019):

  1. Niet gestart (NG): € 3,00 per start;
  2. Niet gestart zonder afmelding (NG.ZA): € 9,85 per start;
  3. Persoonlijke inschrijving N(JJ)K zonder afmelding (NG.ZA): € 44,65;
  4. Finale N(JJ)K zonder afmelding: € 89,40.(Voor de meest actuele tarieven zie https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/financien__verzekeringen/contributie__tarieven/)

  Wanneer en bij wie moet ik me afmelden voor een wedstrijd?
  Afmelden zonder kosten
  De termijn wordt bepaald door de organiserende vereniging, het district of de KNZB. Over het algemeen is dit een week voor aanvang van de wedstrijd. Het wedstrijdsecretariaat vermeldt bij het inschrijven tot wanneer dit mogelijk is zonder boete. Afmelden gaat via het wedstrijdsecretariaat (ws@rotterdamswimming.nl).

  De competitiewedstrijden zijn verplicht, dus hiervoor kun je je alleen afmelden met een goede reden en na overleg met je trainer / technische staf.

  Afmelden: wel startgeld verschuldigd, maar geen boete
  Is de termijn van ‘afmelden zonder kosten’ verstreken, dan kun je je nog steeds bij het wedstrijdsecretariaat per e-mail afmelden. Er is dan wel startgeld verschuldigd, maar geen boete. Over het algemeen is dit 48-72 uur voor de wedstrijd. Lees altijd de mails van het wedstrijdsecretariaat goed door!!

  Afmelden: boete NG (Niet Gestart)
  Mocht een zwemmer afmelden na bovenstaande deadline (kan door ziekte) dan staat er in de uitslagen de code NG, met bijbehorende boete van € 2,85 per start. De boete komt bovenop het startgeld.

  Afmelden: boete NGZA (Niet Gestart Zonder Afmelding)
  Wanneer een zwemmer helemaal niet wordt afgemeld, dan wordt er per start een boete van €9,40 in rekening gebracht. Deze boete komt bovenop het bedrag van het startgeld. Bij N(JJ)K’s is deze boete fors hoger: € 42,70.

  Afmeldprocedure Rotterdam Swimming
  Alle afmeldingen die niet op de wedstrijddag zelf zijn, kun je per e-mail aan het wedstrijdsecretariaat doorgeven (ws@rotterdamswimming.nl of ws@thehagueswimming.nl afhankelijk van de wedstrijd).

  Wanneer je op de wedstrijddag zelf door plotselinge ziekte of een andere calamiteit niet kunt zwemmen, dan dien je contact op te nemen met je trainer of ploegleider, liefst per sms.

  Bij te laat afmelden wordt er (helaas) een boete NG of NGZA doorberekend aan de zwemmer, afhankelijk of de afmelding nog kan worden doorgeven aan de jury van de wedstrijd.

  Meld je dus zo vroeg mogelijk af en wacht hier niet mee tot het laatste moment.

  Let op: de zwemmer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig afmelden voor een wedstrijd!